Plastické vzory

 Předem se omlouvám všem náročnějším, ale chci začít od začátku, aby tyto stránky sloužily všem i těm, kteří zrovna začínají. Časem samozřejmě přibudou i náročnější vzory, které jistě uspokojí náročné pletařky.

Osmičky                                     

  Křížené doleva: vzor nad 4 oky v rubovém žerzeji.

1.ř. (lícová) - 4 oka hladce

2.ř. (rubová) - 4 oka obrace

3.ř. - 4 oka křížíme vlevo (první dvě oka dáme na pomocnou jehlici před práci, upleteme 2 oka hladce a teprve poté upleteme hladce oka z pomocné jehlice)

4.ř. - 4 oka obrace

Tyto čtyři řady stále opakujeme.

  Křížené doprava: pletou se stejně s tím rozdílem, že křížíme

oka doprava a nikoliv doleva. (první dvě oka dáme na pomocnou jehlici za práci, upleteme 2 oka hladce a teprve poté upleteme hladce oka z pomocné jehlice).

  Typ: osmičky můžeme plést různě veliké, pokud chceme malou, pleteme jen ze dvou ok a také o lícovou řadu dříve křížíme, tzn. že opakujeme stále 2 řady dokola. Pokud pleteme osmičku nad šesti oky, musíme křížit o jednu lícovou řadu později, tzn. že opakujeme stále dokola 6 řad. Osmičku nad osmi oky osm řad a tak dále.

Copánky

  Někomu se může zdát, že copánky a osmičky je jedno a to samé, ale já říkám, že osmičky jsou ze dvou pásků a copánky z více pásků.

  Copánek křížený vrchem: vzor pletený nad 9 oky v rubovém žerzeji.

1.ř. (lícová) - 3 oka hladce, 6 ok křížíme vlevo

2.ř. (rubová) - 9 ok obrace

3.ř. - 6 ok křížíme vpravo, 3 oka hladce

4.ř. - 9 ok obrace

Tyto 4 řady stále opakujeme.

 

  Copánek křížený spodem:

Pleteme skoro stejně jako copánek křížený vrchem, ale v první řadě pleteme 3 oka hladce a 6 ok křížíme vpravo a ve třetí řadě pleteme 6 ok křížených vlevo a 3 oka hladce.

 

Hrášek

Vzorek začneme na počet ok dělitelných dvěma + dvě krajová očka.

1.ř. (lícová) - krajové očko, /1 oko hladce, 1 oko obrace/, krajové očko sejmout

2.ř. (rubová) - krajové očko, /1 oko hladce, 1 oko obrace/, krajové očko sejmout

3.ř. - kr.o., /1 obr., 1 hl./, kr.o.

4.ř. - kr.o., /1 obr., 1 hl./, kr.o.                        

Tyto čtyři řady stále opakujeme

 

 Vysvětlivky:

postup uvedený mezi závorkami / / opakujeme.

kr.o. - krajové očko

1 obr. - jedno oko obrace

1 hl. - jedno oko hladce

 

 

Copánkový vzor s hráškem

 

 

 

 

 

 

                                                                                                    

                                                         Žebrový copánkový vzor

Dvojitý copánek

                                                    Jednoduchá úzká osmička